Ajankohtaista

RSS

Uutiset 15.04.2014

Katso kaikkien EU-vaaliehdokkaiden valitilaisuudet ja tapahtumat

Kristillisdemokraateilla on 20 upeaa ja osaava eurovaaliehdokasta. Löydät heidän vaalitilaisuudet ja tapahtumat: www.kd.fi/vaalitapahtumat

Ehdokkaiden yhteystiedot ja esittelyt löytyvät: www.kd.fi/eurovaaliehdokkaat

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on 14. - 20.5 ja vaalipäivä 25.5.2014.

Uutiset 11.04.2014

KD:llä 20 loistavaa ehdokasta EU-vaaleissa, myös sisäministeri Päivi Räsänen ehdokkaana!

Kristillisdemokraateilla on toukokuun europarlamenttivaaleissa 20 erinomaista ehdokasta, katso kaikki ehdokkaat: www.kd.fi/eurovaaliehdokkaat. Ehdokkaana on mm. lääkäri, liiketoimintajohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen Liedosta.


kuvassa vasemmalta: puoluesihteeri Asmo Maanselkä, puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen ja valtiosihteeri Andrei Nahkala.

Myös KD:n puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen on asettunut ehdolle Europarlamenttiin. Puolue nimesi kaksi viimeisintä ehdokastaan 11.4. ja toinen ehdolle asettuja on Räsäsen valtiosihteeri Andrei Nahkala. Ministeri Räsänen kertoo päätyneensä ratkaisuun perusteellisen pohdinnan jälkeen.

- Päätös ei ollut helppo. Olen erittäin motivoitunut hoitamaan ministeritehtäviäni, mutta samaan aikaan puoluejohtajana näen, miten tärkeää on vaikuttaa suomalaisena kristillisdemokraattina Euroopassa.

Haluan ehdokkuudellani viestittää, että kristillisdemokraattisia arvoja kannattavan suomalaisen kannattaa äänestää myös näissä vaaleissa kristillisdemokraattista puoluetta.

Räsänen korostaa, että KD lähtee näihin vaaleihin täydellä rintamalla:

- Meillä on puolueemme historian vahvin ehdokaslista: istuva, laajaa arvostusta nauttiva meppi, ministeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kolme kansanedustajaa, kaksi puolueen varapuheenjohtajaa ja muita erinomaisia nimiä, hän sanoo.

- Tavoitteenamme on kannatuksella mitattuna selkeä vaalivoitto edellisiin EU-vaaleihin nähden ja paikka parlamentissa.

Ministeri Räsänen osallistuu työssään säännöllisesti Suomen edustajana EU:n oikeus- sisäasiainneuvoston kokouksiin. Lisäksi hän on jäsen hallituksen viikoittain kokoontuvassa EU-ministerivaliokunnassa, joka luotsaa maamme EU-politiikkaa.

- EU:n on säilyttävä itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöelimenä, liittovaltiokehitystä vastustamme. En kannata EU:n budjetin kasvattamista enkä EU:n omaa verotusoikeutta. Samoin jäsenmaiden budjettien tasapainottaminen pitää olla kansallisvaltioiden omissa käsissä, hän linjaa.

- On turha työntää Brysseliin asioita, jotka voidaan aivan hyvin päättää Suomessa. Jäsenvaltioiden vaikutusvalta on turvattava EU:ssa.
EU:n keskeisimmiksi tehtäviksi Räsänen mainitsee turvallisuuden, vapauden ja vakauden luominen sekä Euroopan markkina-aseman vahvistaminen Euroopan maiden yhteistyön kautta.

Räsänen muistuttaa, että kristillisdemokraatit muodostavat suuren puolueen EU:ssa ja että maassamme juuri KD edustaa aatteellisesti tätä poliittista liikettä.

- Ihmisarvon, perheen, elämän kunnioituksen, lähimmäisen rakkauden, työn ja yrittämisen arvot ovat niitä kristillisdemokraattisia arvoja, joiden puolesta puolueemme tahtoo ja minä tahdon olla tekemässä työtä niin EU:ssa kuin Suomessa, hän toteaa.

Uutiset 11.04.2014

Tutustu puolueen vaaliteemoihin ja eurovaaliohjelmaan

EU-VAALEISSA KRISTILLISDEMOKRAATIT HALUAVAT:

EDISTÄÄ KESTÄVIÄ ARVOJA

Euroopan kristillinen arvoperinne on suuri voimavara ja antaa vakaan pohjan jonka varaan rakentaa. Teemme työtä myönteisen uskonnonvapauden puolesta. Jokaisella tulee olla oikeus uskoa ja ilmaista uskoaan.

TALOUSKURIA UNIONILLE

Talouskriisistä ponnistetaan yhteisesti sovittuja sääntöjä noudattamalla ja tätä tulee myös valvoa. Haluamme säilyttää jäsenvaltioiden kansallisen päätäntävallan budjetista ja verotuksesta. Vastustamme velkojen yhteisvastuullisuutta.

SANOMME EI LIITTOVALTIOLLE

Haluamme kehittää EU:ta itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, joka edistää toimivien sisämarkkinoiden kautta työllisyyttä ja hyvinvointia. Vain koko Euroopan kannalta oleellisimmat päätökset tulee tehdä EU -tasolla. Unionin toimintaa on järkeistettävä ja tehostettava.

SISÄMARKKINAT TOIMIVIKSI

Suomen vientiin suuntautuvan talouden etu on, että sisämarkkinat toimivat avoimesti, reilusti ja yhtenäisillä pelisäännöillä. Kilpailupolitiikan on oltava reilua eikä markkinoita saa vääristää piilotetuilla tuilla, jotta suomalaisyritykset pääsevät tuotteineen markkinoille.

NUORISOTYÖTTÖMYYS NURIN

Nuorisotyöttömyyden nujertaminen on nostettava EU-alueen kärkihankkeeksi. Työttömyyden torjuminen tulee toteuttaa ensisijaisesti kansallisin toimenpitein ja kansallisin varoin.

LISÄÄ YRITTÄJIÄ

Eurooppa tarvitsee lisää yrittäjiä päästäkseen jälleen kasvuun ja parantaakseen työllisyyttä. Yrittäjyyteen on kannustettava ja sen edellytyksiä parannettava. Kaikissa EU:n päätöksissä tulee ottaa huomioon vaikutukset pk-yritysten menestymisen edellytyksiin.

TUKEA SUOMALAISTA MAATALOUTTA

Unionin tulee huomioida Suomen erityisolosuhteet ja turvata maa- ja metsätalouden menestymisen edellytykset. Elintarvikkeiden puhtauteen, elintarviketuotannon ympäristöstä huolehtimiseen sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien määräysten valvontaa ja täytäntöönpanoa on edelleen parannettava EU:ssa.

YHTEISTÄ VASTUUTA YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristöongelmat ratkaistaan parhaiten yhteisin tavoittein ja yhteisvoimin. Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ja ympäristösopimuksissa on pyrittävä maailmanlaajuisiin sopimuksiin.

TURVALLISEMMAN EUROOPAN

EU:n tulee jatkaa pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työtä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden kehittämisessä. EU-alueen turvallisuutta on edistettävä yhteistyöllä mm. korruption, rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.

UNIONISTA IHMISOIKEUKSIEN PUOLUSTAJAN

EU on merkittävä kansainvälinen toimija ja sen tulee käyttää asemaansa vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi maailmassa. EU:n on saatava itäiset ja eteläiset naapurivaltiot rauhanomaisen, demokraattien ja ihmisoikeuksia kunnioittavan kehityksen tielle.

Katso koko EU-vaaliohjelmamme: TÄÄLTÄ

Lisää ajankohtaisia