Tulevat vaalit

Seuraavat vaalit ovat europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on  25.5.2014 ja ennakkoäänestys 14. – 20.5.2014. Seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2015.

Kristillisdemokraattien eurovaaliehdokkaisiin voi tutustua: www.kd.fi/eurovaaliehdokkaat

 

KD:n kuntaohjelma 2012 - 2016 löytyy: http://www.kd.fi/KD/www/fi/politiikka/Ohjelmat/Kuntavaaliohjelma_2012_2016.pdf

ja eduskuntakauden 2011 - 2015 ohjelma: http://www.kd.fi/KD/www/fi/liitetiedostot/ohjelmat/kdn_vaaliohjelma_a5_low.pdf

 

Kuntavaaliteemat 2012

 

1. HYVINVOINTI TEHDÄÄN LÄHELLÄ

Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset peruspalvelut on järjestettävä lähipalveluina, yksilön tarpeet huomioiden. Palveluihin on päästävä nopeammin.

 

2. PERHEET ETUSIJALLE

Haluamme tarjota perheille vaihtoehtoja. Päätökset pikkulasten hoitopaikasta on saatava tehdä keittiöpöydän äärellä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen rinnalla korostamme lasten kotihoidon mahdollistamista esiopetusikään saakka. Lastenneuvoloissa huomioitava myös perheiden jaksaminen.

 

3. KUNTATALOUS KUNTOON

Haluamme vahvistaa kuntataloutta ja kuntien toimintaedellytyksiä. Vain taloudellisesti kestävät kunnat kykenevät turvaamaan laadukkaat lähipalvelut. Kuntien moninaisuus tulee huomioida valtionosuusuudistuksessa.

 

4. YHDENVERTAINEN KOULUTUS

Kuntien velvollisuus on järjestää jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas ja yhdenvertainen peruskoulutus ja tarjota kaikille hyvät valmiudet jatko-opintoihin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa.

 

5. POTILAAN PÄÄSTÄVÄ HOITOON

Perusterveydenhoitoon on saatava lisäresursseja. Sosiaali- ja terveydenhoidossa tarjottava oikeanlainen ja oikea-aikainen hoito yhden luukun periaatteella sekä saumattomat hoitoketjut. Terveyskeskuksiin tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, joihin nuorten on päästävä jonottava.

 

6. VANHUKSILLA EI OLE AIKAA ODOTTAA

Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisesta henkilöstömitoituksesta vanhuspalveluissa.

 

7. KILPAILUKYKYÄ TURVALLISUUDESTA

Perheitä tukeva toiminta vähentää nuoriin kohdistuvaa väkivallan uhkaa ja edistää turvallisuutta. Kunnan tarjottava mielekästä vapaa-ajantoimintaa kuten urheilua, jolla kohennetaan kuntalaisten elämänlaatua ja turvallisuutta. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä.

 

8. KUNTIEN YRITETTÄVÄ ENEMMÄN

Kuntien on vahvistettava yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Paikkakunnan yrityksille on luotava kasvun edellytyksiä. Vahva elinkeinoelämä tukee kuntataloutta.

 

9. KAAVOITETAAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI

Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisä ja puhdas ympäristö. Kannustamme asukkaita ottamaan vastuuta oman kuntansa viihtyvyydestä.

 

10. KUNTAUUDISTUS VAPAAEHTOISTA TIETÄ

Kuntarakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on oltava hallinnon keventyminen ja varojen siirtyminen peruspalveluiden käyttöön. Kuntauudistuksessa haluamme edetä vapaaehtoista tietä kuntia kuunnellen.